Top
بوشهر

272 کودک تحت پوشش کمیته امداد شهرستان دیر هستند

تاریخ انتشار خبر: ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
مدیر کمیته امدادشهرستان دیر از حمایت کمیته امداد این استان، از 272 کودک خبر داد.
حمد پورسالم با اشاره به اینکه 272 کودک تحت پوشش کمیته امداد شهرستان دیر هستند، اظهار داشت: این تعداد کودک از خدمات کمیته امداد در حال حاضر بهره مند هستند.
وی عنوان کرد: برای جلوگیری از ایجاد سوء تغذیه در این کودکان ماهانه 140 هزار تومان کمک هزینه تغذیه به خانواده این کودکان پرداخت می شود.
مدیر کل کمیته امداد شهرستان دیر  در ادامه عنوان کرد: هم اکنون بسیاری از مددجویان گذشته این نهاد توانسته اند به درجات بالای شغلی برسند که این مهم به واسطه حمایت های برنامه ریزی شدن توسط کمیته امداد استان بوده است.