Top
طرح همسفره کمیته امداد استان خراسان شمالی پذیرای کمک های خیران

۱۶میلیارد ریال برای رفع سوء تغذیه کودکان نیازمند استان هزینه شد

تاریخ انتشار خبر: ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی از اجرای طرح همسفره در راستای جذب کمک های خیران برای کمک به در مان کودکان نیازمند دچار سوء تغذیه خبر داد وافزود: طرح همسفره در راستای تامین حداقل نیاز غذایی کودکان نیازمند زیر ۶ سال که سرپرستان آنها توانایی مالی کافی را ندارند ایجاد شده است.
عباس اهرابی » در خصوص نحوه مشارکت خیران در این طرح گفت: خیران  می توانند بامراجعه به سایت http://hamsofreh.ir در این طرح مشارکت کنند.
اهرابی در خصوص نحوه واریز کمک ها در این طرح گفت: خیران می توانند با مراجعه به سایت مذکور مبلغی را به میل خود انتخاب و به صورت یکباره یا ماهیانه در حساب مشخصی که برای این طرح در نظر گرفته شده واریز که پس از جمع آوری درپایان هر ماه بین کودکانی که مورد حمایت مستقیم قرار نگرفته اند توزیع می شود.
این مسئول ادامه داد: در روش بعدی  خیر بر اساس نیاز هر کودک، در ماه یک یا چند سبد غذایی که توانایی پرداخت آن دارد را انتخاب و به صورت ماهیانه یا یکباره وجه معادل آن را واریز کند ویا فرد نیکوکار از روی نقشه جغرافیایی منطقه مورد نظر خود را برگزیده و از لیست موجود شهرهایی را که این طرح در آنها در حال اجراست مشاهده کرده و درصورت تمایل تعدادی از سبدهای خالی کودکان آن منطقه را جهت پرداخت ماهیانه یا یکباره تقبل و به صورت مستقیم به حساب آنان پرداخت کند.
وی یاد آور شد: سال قبل کمیته امداد در راستای حل مشکل این کودکان بیش از ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال هزینه  کرد که امید است با استقبال خوب مردم این طرح  با موفقیت بیش از پیش موثر واقع شود.