Top
با هدف کمک به کودکان دچار سوءتغذیه:

بهره مندی ۲۸۸ کودک دچار سوءتغذیه الیگودرزی از بن کارت تغذیه

تاریخ انتشار خبر: ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
مدیر کمیته امداد شهرستان الیگودرز از بهره مندی ۲۸۸ کودک دچار سوء تغذیه این شهرستان با هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در سال ۹۴ خبر داد.
علیرضا حاجیعلی با اعلام این خبر گفت: بسیاری از خانواده‌های نیازمند توان پرداخت هزینه‌های معمول امرار و معاش اعضای خانواده خود را ندارند و در این راستا کمیته امداد با پرداخت کارت های تغذیه و سبدهای کالایی به خانواده های آنان در راستای تأمین بخشی از نیازهای غذایی کودکان زیر شش سال دچار سوء تغذیه گام برداشته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این سبدهای غذایی کالا به صورت فصلی بین خانواده‌های نیازمند تحت حمایت این نهاد توزیع می‌شود، اظهار داشت: در این راستا تعداد ۲۸۸ نفر از کودکان دچار سوء تعذیه از این سبد های غذایی بهره مند شده اند.
حاجیعلی اذعان داشت: بر اساس تعاملاتی که با دانشگاه علوم پزشکی استان وجود دارد، این دانشگاه در سال جاری کمک های زیادی در امر رسیدگی به این کودکان داشته است به طوری که این کودکان پس از بررسی وضعیت جسمی و تشکیل پرونده از سوی مراکز بهداشت به کمیته امداد معرفی شده و مشمول پرداخت بن های تغذیه ای و سبد کالا قرار می گیرند.
مدیر کمیته امداد شهرستان الیگودرز تصریح کرد: در این راستا و در سال ۹۴  تعداد  ۲۸۸ بن کارت تغذیه که ارزش هر سبد غذایی ۶۰۰ هزار ریال است در قالب سبد های غذایی در اختیار خانواده های این کودکان قرار گرفته است.