Top

کارت خرید برای کودکان دچار سوء تغذیه در جیرفت توزیع شد

تاریخ انتشار خبر: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جیرفت گفت: یکهزار و 125 کارت خرید برای کودکان دچار سوء تغذیه در این شهرستان توزیع شده است.

اسماعیل امیری افزود: بیش از 675 میلیون ریال برای صدور این کارت های اعتباری در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه این طرح با مشارکت شبکه بهداشت شهرستان در حال اجرا است گفت: شبکه بهداشت شهرستان جیرفت با شناسیایی کودکانی که بیماری سوء تغذیه دارند آنها را به کمیته امداد معرفی می کند و این نهاد با بررسی خانواده بیمار و در صورت نیازمند بودن، این کارت را به آنها تحویل می دهد.
وی اظهار کرد: کارتی که به خانواده بیمار تحویل می شود ماهانه 600 هزار ریال شارژ می شود و می توانند با این کارت مواد غذایی خریداری کنند. 
مدیر کمیته امداد شهرستان جیرفت گفت: اگر خانواده نیازمند فرزندی دارد که دچار سوء تغذیه است با مراجعه به شبکه بهداشت شهرستان می تواند از مزایای این طرح بهره مند شود.
وی اضافه کرد: بیش از 10 هزار و 300 خانوار در شهرستان جیرفت تحت پوشش کمیته امداد هستند.