Top

توزیع 14 هزار و 891 سبد غذایی بین کودکان سوء تغذیه

تاریخ انتشار خبر: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
امسال 14 هزارو 891 سبد غذایی بین کودکان دچار سوء تغذیه در استان اصفهان توزیع شد.
محمدرضا متین پور،مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان هزینه تامین این تعداد سبد غذایی را بیش از13 میلیارد و 700 میلیون ریال بیان کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون این تعداد سبد غذایی برای مقابله با سوء تغذیه دو هزارو 870  کودک تهیه و بین آنان توزیع شده است.

محمدرضا متین پور افزود: مبارزه با سوء تغذیه کودکان با مشارکت وزارت بهداشت از سال 84  برای حمایت از کودکان دچار سوء تغذیه کمتر از پنج سال آغاز شده است.

وی تامین هزینه هر سبد غذایی را ماهانه از طریق واریز به  کارت های مخصوص خرید مایحتاج این کودکان بیان کرد وگفت: دوهزارو 180 کودک دیگر در انتظار دریافت خدمات این طرح هستند که رفع مشکل سوءتغذیه این کودکان نیازمند کمک گسترده نیکوکاران اصفهانی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی اaستان اصفهان همچنین از ایجاد طرح هم‌سفره برای مشارکت نیکوکاران درزمینه ی حمایت از کودکان دچار سوءتغذیه خبر داد و  گفت: مردم  اصفهان می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://hamsofreh.ir و پرداخت هزینه تمام یا بخشی از سبد غذایی این کودکان، کمیته امداد را در مبارزه با سوءتغذیه کودکان نیازمند یاری کنند.
کد خبر: 970913335