Top
در خراسان رضوی صورت می گیرد

توزیع سبد غذایی به مادران باردار

تاریخ انتشار خبر: ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: این دانشکده با همکاری موسسه حمایتی بنیاد علوی از سال 89 اقدام به توزیع سبد غذایی به مادران باردار در مناطق روستایی این شهرستان کرده است.
لیلا شورورزی با بیان اینکه شیوع تولد نوزاد کم وزن یکی از شاخص های مهم بهداشتی است، افزود: نوزادانی که با وزن کمتر از ۲۵۰۰گرم متولد می شوند بیشتر در معرض ابتلا به سوء تغذیه و بیماری های مختلف از جمله اسهال بوده و خطر مرگ و میر در آنان بیشتر از نوزادانی است که با وزن طبیعی متولد شده اند به طوری که دو سوم کل مرگ های نوزادی مربوط به نوزادان کم وزن است.
وی تصریح کرد: از علل تولد نوزاد کم وزن که مادران نقش مهمی دارند می توان سوءتغذیه، مراقبت ناکافی دوران بارداری، کار جسمی سخت و اضطراب را نام برد .
کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه دانشکده علوم پزشکی نیشابور بیان داشت: در کشورهای در حال توسعه، سوءتغذیه  مادر در شروع حاملگی، وزن گیری نامطلوب به علت دریافت ناکافی غذا  و کوتاهی قد مادر مهمترین علل تولد نوزاد کم وزن می باشد لذا تقویت برنامه های حمایت از گروه های آسیب پذیر و تخصیص یارانه به این گروه ازجمله اقداماتی است که می تواند آمار شیوع تولد نوزادان کم وزن را در کشورمان کاهش دهد.
شوروزی اظهار داشت: در همین راستا و با همکاری موسسه حمایتی بنیاد علوی از سال 89 تا کنون هرماه به  ۳۰۰ مادر باردار مبتلا به سوء تغذیه نیازمند در مناطق روستایی نیشابور سبد غذایی ارائه می کند که از شهریور ماه سال جاری پوشش مادران دریافت کننده سبد غذایی به ۵۰۰ نفر افزایش یافته است.
کد خبر: 94070645