Top

چرا شروع تغذيه تکميلي بعد از شش ماهگي مهم است ؟

تاریخ انتشار بسته آموزشی: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
بعد از 6 ماهگي نياز هاي غذايي شيرخوار به تنهايي با شير برآورده نمي شود و لازم است علاوه بر شير مادر ،تغذيه کودک با غذاهاي نيمه جامد نيز شروع شود.
علاوه بر تامين انرژي ، تغذيه تکميلي ، دوران بسيار حساسي براي ايجاد عادات صحيح غذايي و استفاده از غذاي سفره خانواده است . بهترين سن شروع غذاي کمکي بعد از پايان ماه ششم زندگي است .
  
- اگر غذاي کمکي را زود شروع کنيم چه مشکلاتي پيش خواهد آمد ؟
 اصولا شروع غذاي کمکي قبل از پايان 6 ماهگي به دليل آماده نبودن دستگاه گوارش شيرخوار براي پذيرش غذاهاي ديگر غير از شير اقدام نا درستي است ،چون دستگاه گوارش کودک هنوز تکامل نيافته است وبا کوچکترين آلودگي به علت عدم رعايت بهداشت امکان ابتلاء به عفونتها از جمله اسهال ، افزايش مي يابد وباعث کاهش يا توقف رشد شير خوار مي شود .
از طرف ديگر شروع زودرس تغذيه تکميلي سبب کاهش مدت زمان مکيدن پستان مادر توسط کودک و در نتيجه کاهش شير مادر مي شود ، بعلاوه ممکن است غذاي کمکي در مقايسه با شير مادر انرژي و مواد مغذي کمتري به کودک برساند که موجب اختلال رشد کودک و نهايتا سوء تغذيه او مي شود.
همچنين زود شروع کردن تغذيه تکميلي احتمال بروز حساسيت را در کودک افزايش مي دهد .
 
 - اگرغذاي کمکي دير شروع شود چه مشکلاتي پيش مي آيد ؟
 بعد از سن 6 ماهگي نياز غذايي کودک تنها با خوردن شيرمادر تامين نمي شود وبا يد علاوه بر شير مادر به کودک غذاي کمکي داده شود درغير اين صورت رشد کودک کند يا حتي متوقف شده و منجر به سوء تغذيه او مي شود .
البته اين بدان معني نيست که بايد دفعات شيردهي را کم کرد بلکه بايد مادر را ترغيب کرد که هر زمان که کودک تمايل داشت شير خود را به او بدهد وبر اساس سن کودک چندنوبت نيز غذاي کمکي بعد از شير مادر به او بدهد .
اگر غذاي کمکي دير شروع شود کودک تمايل خود را به خوردن غذاهاي ديگر وامتحان کردن مزه و طعم هاي جديد از دست مي دهد . همچنين تکامل عمل جويدن به تعويق مي افتد وکودک غذاي ديگري جز شير مادر و يا مايعات را نمي خورد که اين خود منجر به کم غذايي ، اختلال رشد وسوء تغذيه مي شود.
کد بسته آموزشی: 94081312