Top
تغذیه تکمیلی

تغذيه كودك 12- 6 ماهه

تاریخ انتشار بسته آموزشی: ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
شیر مادر تا پایان شش ماهگی به تنهایی و بدون اضافه کردن هر نوع غذاي کمکی براي رشد طبیعی شیرخوار کافی اسـت. بعـد از شـش ماهگـی نیازهاي غذایی شیرخوار فقط با شیر برآورده نمی شود و باید علاوه بر شیر، غذاهاي نیمه جامد را نیز براي او شروع کرد.
مناسب ترين غذاها براي تغذيه تكميلي، غذاهايي هستند كه:
-         مقوي و مغذي باشند.
-         متناسب با سن كودك تغيير كند.
-         تازه و بدون آلودگي باشند و پاكيزه و بهداشتي تهيه شوند.
-         مواد اوليه آن در دسترس بوده و امكان تهيه آن براي خانواده وجود داشته باشد.
ترتیب دادن غذاهاي کمکی به شیرخوار بسیار مهم است و باید از هفته اول ماه هفتم تولد مرحله به مرحله غذاهاي خاصی را به شیرخوار داد .

خطرات دیر شروع کردن غذاي کمکی
- کندي یا توقف رشد کودك
- مشکل پذیرش غذا توسط کودك (در صورت تاخیر در شروع غذاي کمکی، شیرخوار معمولا" از 9 ماهگی به بعد تمایل خود را به خوردن غذاهاي دیگر و امتحان کردن مزه و طعم هاي جدید از دست می دهد)
- به تعویق افتادن عمل جویدن در کودك