Top
خطر نابینایی در اثر کمبود ویتامین

کمبود ویتامین A در کودکان را جدی بگیریم

تاریخ انتشار بسته آموزشی: ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
کمبود ويتامين A يکي از مهمترين مشکلات تغذيه اي در کشورهاي در حال توسعه است.بر اساس برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت ، 8/2 ت 3 ميليون کودک زير 5 سال از علائم باليني کمبود ويتامين A ( گزروفتالمي يا خشکي چشم ) رنج مي برند و 251 ميليون کودک دچار تحت باليني ( Sub
 
**نقش و اهميت ويتامين A در بدن
- حفظ سالمت چشم و قدرت دید در تاریكي
- رشد طبيعي استخوان
- سلامت پوست و بافت هاي مخاطي دهان
- پيشگيري از بروز عفونت
- رشد كودكان
- خونسازي
 
**كمبود ويتامين A يكي از مهمترين كمبودهاي تغذيه اي در بين كودكان زير 6 سال مي باشد. كمبود اين ويتامين:
- باعث افزایش خطر ابتالء به انواع عفونت ها )خصوصا" اسهال و عفونت هاي دستگاه تنفسي( در كودكان مي شود.
- خطر مرگ و مير كودكان را به ميزان 2 تا 4 برابر افزایش مي دهد.
- دوره نقاهت بيماري ها را طولانی تر مي كند.
- در موارد شدید كمبود این ویتامين باعث شب كوري ،كم شدن قدرت دید در تاریكي، آسيب رسيدن به چشم ها و نهایتا" كوري مطلق مي شود.
- موجب اختلال در رشد استخوان ها و سيستم خونسازي در بدن كودك مي شود.
 
**كودكان 6 ماهه تا 6 ساله آسيب پذيرترين گروه سني از نظر كمبود ويتامين A هستند زيرا:
- رشدشان سریع است و به همين دليل، نيازشان به ویتامين A بيشتر است.
- بيشتر دچار بيماري هایي عفوني مي شوند و در نتيجه:
o بيشتر دچار بي اشتهایــي مي شوند و دریافت مواد مغذي از جمله ویتامين A در آن ها محدود مي شود.
o در اثر اسهال و عفونت هاي دستگاه گوارش و بيماري هاي انگلي، جذب این ویتامين در آن ها كاهش مي یابد.
- نياز آن ها به ویتامين A در بسياري از عفونت هاي معمول این سنين مثل اسهال و سرخك، افزایش مي یابد.
 
**چه كودكاني بيشتر در معرض خطر كمبود ويتامين A قرار دارند؟
- كودكاني كه مبتلا به سوء تغذیه پروتئين – انرژي یا بيماري هاي عفوني به خصوص اسهال، سرخك، دستگاه تنفس و آبله مرغان مي باشند.
- شيرخواراني كه از شير مادراني تغذیه مي كنند كه خود دچار كمبود ویتامين A هستند، بخصوص شيرخواراني كه آغوز (منبع غني ویتامين A ) را دریافت نكرده اند.
- كودكاني كه در مناطق كمبود ویتامين A نظير مناطق خشك زندگي مي كنند. خطر كمبود ویتامين A در فصولي از سال كه سبزي ها و ميوه هاي سرشار از این ویتامين كم است، نيز افزایش مي یابد.
- نوزاداني كه با وزن تولد كمتر از250 گرم LBW متولد مي شوند، به دليل پایين بودن ذخایر بدنشان، در معرض خطر
كمبود ویتامين A قرار دارند.
- كودكاني كه با شير مادر تغذیه نمي شوند و یا با شير خشك رقيق شده تغذیه مي شوند.
- كودكان متعلق به خانواده هاي كم درآمد نيز به دليل پایين بودن قدرت خرید خانوار براي تهيه منابع غذایي ویتامين A، در معرض خطر كمبود این ویتامين قرار مي گيرند.
مهم ترین نقش ویتامين A در كودكان بالابردن مقاومت بدن آن ها در مقابل ابتلا به عفونت هاي معمول دوران كودكي
نظير اسهال، عفونت هاي مجاري تنفسي فوقاني، سرخك، برونشيت و آبله مرغان است.

**علل اصلي كمبود ويتامين A عبارت است از:
- دریافت ناكافي ویتامين A به دلایل مختلف از جمله: تغذیه كودك با شير مصنوعي، تغذیه تكميلي نامناسب و مصرف ناكافي منابع غذایي ویتامين A، تغذیه نادرست و پرهيزهاي غذایي دردوران بيماري و نقاهت، ناآگاهي هاي تغذیه اي، فقر اقتصادي و كم بودن منابع غذایي ویتامين A در محل
- افزایش نياز به ویتامين A در بعضي از دوران هاي زندگي به ویژه دوران رشد سریع كودكي و نوجواني، دوران بارداري و
شيردهي
- اختلال در استفاده بدن از ویتامين A در برخي از موارد نظير سوء تغذیه پروتئين – انرژي،ابتلای مكرر به بيماري ها به
خصوص اسهال و عفونت هاي حاد تنفسي، آلودگي هاي انگلي، رژیم غذایي كم چربي
کد بسته آموزشی: 9407158