Top

همسفرهبنا بر آمارهای موجود در حال حاضر حدود 200 هزار کودک در کشورمان بر اثر ناتوانی مالی والدین خود از سوء تغذیه رنج می برند که از این تعداد کمیته امداد از بودجه تامین شده از سوی دولت توان تامین حداکثر 85 هزار نفر را داراست که در صورت مشارکت مردم و فعالان و سرمایه داران ذیربط این رقم قابل افزایش به سقف تعداد مورد نظر خواهد بود.
از این رو طرح همسفره در راستای تامین حداقل نیاز غذایی کودکان نیازمند زیر 6 سال کشورکه سرپرستان آنها توانایی مالی کافی را ندارند ایجاد شده است.
سوء تغذیه این کودکان در صورت بی توجهی مردم و مسئولان، در آینده مشکلات، بیماری ها و ناهنجاری های اجتماعی زیادی  درپی خواهد داشت.
کارشناسان بر این باورند حداقل نیاز غذایی یک کودک زیر شش سال روزانه  200 کالری است که با توجه به اقلیم و شرایط جغرافیایی هر منطقه نوع مواد غذایی مورد نیاز متفاوت خواهد بود، لذا در مجموع سهم بسته غذایی ماهانه برای هر کودک در این طرح یک "سبد غذایی" تعریف شده که معادل 70 هزار تومان محاسبه گردیده است.
 
چگونه در همسفره سهیم شویم :

در این سایت سه روش پرداخت برای هموطنان در نظر گرفته شده است :
پرداخت نقدی :
در این روش فرد نیکوکار قادر است مبلغی را به میل خود انتخاب و به­ صورت یکباره یا ماهیانه پرداخت کند(مبالغ برای تبدیل شدن به سبد ضریب 7 در نظر گرفته شده اند). این وجوه در حساب مشخصی که برای این طرح در نظر گرفته شده جمع آوری شده و درپایان هر ماه بین کودکانی که مورد حمایت مستقیم قرار نگرفته اند توزیع می شود.

پرداخت سبدی:
در این روش با آگاهی از اینکه نیاز هر کودک در ماه یک سبد غذایی است، نیکوکار می تواند تعداد سبدهایی که توانایی پرداخت آن دارد را انتخاب و به صورت ماهیانه یا یکباره وجه معادل آن را واریز کند. باقی مراحل مشابه حالت پرداخت نقدی خواهد بود.
پرداخت بر اساس منطقه جغرافیایی:
در این روش فرد نیکوکار قادر است از روی نقشه جغرافیایی منطقه مورد نظر خود را برگزیده و از لیست موجود شهرهایی را که این طرح در آنها در حال اجراست مشاهده کرده و درصورت تمایل تعدادی از سبدهای خالی کودکان آن منطقه را جهت پرداخت ماهیانه یا یکباره تقبل و به صورت مستقیم به حساب آنان پرداخت کند.

 

  •  *  لازم به ذکر است فارغ از تعداد سبدهای پر شده برای هر کودک، سقف برداشت ماهیانه برای هر کودک یک سبد غذایی و تنها جهت خرید اقلامی که نیاز آنها برای کودک مفید و ضروری است امکان پذیر خواهد بود.
  • گفتنی است که در حالت پرداخت به صورت "سبد غذایی" فرد قادر است از روی منطقه جغرافیایی مورد نظر و وارد شدن به شهر مورد علاقه خود کودکی را به طور مستقیم انتخاب و سبدهای خالی آن کودک را مورد حمایت قرار دهد. وجوه واریزی از سوی نیکوکاران محترم به صورت ماهیانه جهت تهیه مواد غذایی تعیین شده در اختیار کودکان قرار خواهد گرفت.